Animační programy

Školy v přírodě

V rámci spolupráce s tvůrci zážitkových programů Tramtadadá můžeme pobyt Vašich žáků
obohatit o dobrodružný příběh plný aktivit zaměřených na pohyb, tvoření, komunikaci,
poznávání a hudební či dramatické aktivity.


Školy v přírodě
Nechte své žáky obeplout svět, ponořit se v čase do libovolné doby či prozkoumat záhady
přírody. V připravených programech si Vaši žáci nebudou na hrdiny napínavých příběhů hrát,
ale stanou se jimi doopravdy. V pestré skladbě aktivit propojených atraktivní dějovou linkou
najdou zábavu i poznání.


Adaptační kurzy
Dílčí části programu (zaměřené na pohyb, strategii, komunikaci, tvořivost, kritické myšlení,
řešení problémů, analytické myšlení a inovativnost) propojuje jednotný příběh a jsou
účastníkům podávané s nadsázkou a nenásilně. V „úplně potrhlé“ aktivitě tak mají prostor
projevit se a objevovat své místo v novém kolektivu.
Podrobnosti najdete na www.tramtadadá.cz. Tvůrci programů jsou připraveni doporučit
vhodný program podle počtu Vašich žáků a jejich věku.