Animační programy – Hra-na

Školy v přírodě

Školy v přírodě

Škola v přírodě představuje jednu z tradičních forem výuky a výchovného působení školy na žáky. Původně byly školy v přírodě pořádány především jako ozdravné akce pro zotavení žáků z lokalit se zhoršenými podmínkami životního prostředí. Školy v přírodě mají pro děti velký význam z hlediska zdravotního i výchovně vzdělávacího. Programy jsou tematicky zaměřené, aby během pobytu docházelo stále v první fázi ke vzdělávacímu procesu. Vzdělávání je však realizováno formou zážitkové pedagogiky, a to v podobě různých her a netradičních aktivit, které si žáci v každodenním životě jen stěží mohou vyzkoušet. Do programů jsou zařazeny aktivity pohybové, komunikační, vzdělávací, logické, kreativně – výtvarné, dramatické či týmové. Ideální doba trvání školy v přírodě je 5 – 7 dní.

Témata pro školy v přírodě: Z věku do věku, Cesta kolem světa za 80 dní, Harry Potter, Tajemství Velkého Vonta aj.